หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โดย : admin
อ่าน : 2596
อังคาร ที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ นำโดยนายเสถียร บุราชรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวงามวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมใจกันร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขอตั้งสัตยาธิษฐานถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นเครื่องบูชาพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพียงกัน ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) อีกด้วย