หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ห้วงที่ 7)
โดย : admin
อ่าน : 678
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประกาศโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ  (ห้วงที่ 7)