หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประกาศ !!! การเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19)
โดย : admin
อ่าน : 606
จันทร์ ที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

  • ประกาศ !!! การเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19)
  • ด้วยโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ได้ปิดทำการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) ในเขตพื้นที่ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ระลอกใหม่ มีความรุนแรง ทางโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ได้ประเมินสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand ให้กับนักเรียน นั้น
  • ในการนี้  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) ในเขตพื้นที่ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงได้ดี ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมีการกักตัว โดยการดูแลของผู้นำชุมชน หมู่บ้าน ทีมงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน อสม. ประจำหมู่บ้าน และเพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนจึงขอเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ในวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป