หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : วันรำลึกวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน
โดย : admin
อ่าน : 2684
จันทร์ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

     เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธี “วันรำลึกวชิราวุธ” ขึ้น โดยมีนายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เป็นประธานในการจัดพิธี โดยมีผู้กำกับลูกเสือสามัญ เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับลูกเสือสำรองจากโรงเรียนบ้านห้วยข่า และลูกเสือเนตรนารีทุกนาย มาร่วมในการจัดพิธีในครั้งนี้ด้วย ในการนี้มีพิธีถวายราชสดุดี แสดงออกถึงความจงรักษ์ภักดี และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

     วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี