หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 9ส.และการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โดย : admin
อ่าน : 2965
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการจัดกิจกรรม 9 ส. ดีเด่นประจำเดือน สิงหาคม – เดือนกันยายน 2562 โดยมีนายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคมให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จัดกิจกรรม 9 ส. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และการจัดกิจกรรม 9 ส.ในชั้นเรียน ซึ่งมีตัวแทนแต่ละระดับชั้นเข้ารับมอบในครั้งนี้
 
ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เช่น การประกวดวงดนตรี, โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ฯลฯ