หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โดย : admin
อ่าน : 2444
พุธ ที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local sufficiency School :LSS) พร้อมทั้งต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ ในการตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น LSS และให้กำลังในการจัดกิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ในการนี้ได้รับคำแนะนำ ชื่นชม ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนให้มีความหลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น