โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://kpk-school.ac.th/kpk2019 Fri, 13 Aug 2021 09:54:52 ประกาศ !!! แจ้งการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ห้วงที่ 8) http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=64 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628848492.jpg ประกาศ !!! แจ้งการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ห้วงที่ 8)ฯลฯ 1628848492 ประกาศโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ห้วงที่ 7) http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=63 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628486872.jpg ประกาศโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ห้วงที่ 7) ฯลฯ 1628486872 อำนวยความสะดวกสถานที่ในการฉีควัคซีนแก่ชุมชน ตำบลห้วยข่า http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=62 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628486731.jpg ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่หอประชุม ฯลฯ 1628486731 ประกาศโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ห้วงที่ 6) http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=61 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628485818.jpg ประกาศโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ห้วงที่ 6) ฯลฯ 1628485818 ประกาศ !!! แจ้งการหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=60 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628484503.jpg ประกาศ !!! แจ้งการหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ฯลฯ 1628484503 ด่วน !!! แจ้งประกาศโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=59 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628484246.jpg ด่วน !!! แจ้งประกาศโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เรื่องหยุดเรียนระหว่างวันที่ 19-25 ก.ค.2564 ฯลฯ 1628484246 ประกาศ !!! การเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=58 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628483841.jpg ประกาศ !!! การเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา (Covid-19) ฯลฯ 1628483841 การอบรม “พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ฯลฯ http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=57 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628483184.jpg การอบรม “พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19” ฯลฯ 1628483184 คณะคุณครูได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน เพื่อรับ -ส่งเอกสารใบงานของนักเรียน http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=56 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628482543.jpg คณะคุณครูได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้าน เพื่อรับ -ส่งเอกสารใบงานของนักเรียน ฯลฯ 1628482543 ประกาศแจ้ง สถานที่รับเอกสารใบงาน On-hand http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=55 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1628482134.jpg แจ้งประชาสัมพันธ์ !!! เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19 ฯลฯ 1628482134