หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : พิธีบายศรีสู่ขวัญ มุฑิตาจิตคารวะแก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
โดย : admin
อ่าน : 1076
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคมได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแสดงมุฑิตาจิตคารวะ” ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่ได้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายบัวคำ สะอิ้งทอง ตำแหน่ง นักการภารโรง ในการนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ และในช่วงเย็นมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณแขกที่มาร่วมงานจากที่ต่างๆ และแสดงจิตคาระวะเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณราชการในครั้งนี้อีกด้วย