หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : กิจกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย : admin
อ่าน : 419
อังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2562 โดยนายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายเทวินทร์ โตไทยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินได้ปฏิบัติหน้าที่การประเมินตามกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลดีแก่การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรต่างๆ ให้เกิดผลดีแก่บุคลกร อีกทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางในการพัฒนาองค์กร โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ให้พัฒนาก้าวหน้าในอนาคตเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย