ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสวิชญา จารุการ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแผนงานฯ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานแผนงานฯ/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ