ชื่อ - นามสกุล :นายชัยประเสริฐ ขันทา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานคอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์
ที่อยู่ :
Telephone :0868678509
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์/ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์