ชื่อ - นามสกุล :นายสุจินต์ เชื้อทอง
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0801609279
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่าย