ชื่อ - นามสกุล :นางจิราภรณ์ พรมดี
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0942860114
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่าย