อังคาร ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ค่ายวิทยาศาสตร์ 2562

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.30 )
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดค่ายวิทยาศาสตร์ 2562 ณ โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ...
เข้าชม 102  ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562