โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://kpk-school.ac.th/kpk2019 Sun, 15 Sep 2019 16:29:13 ค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ปี 10 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=43 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568564952.jpg เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย >>> 1568564952 กิจกรรม ชมรมทูบีนัมเบอร์ 1 ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=42 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568563436.jpg เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ชมรม To be number.1 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ร่วมกับชมรม To be number.1>>> 1568563436 มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 9ส.และการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=41 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568293302.jpg เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร 1568293302 กิจกรรมวิชาการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ 2562" http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=40 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568085581.jpg เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ 2562” >> 1568085581 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=39 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568015974.jpg โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม : ตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา >> 1568015974 กิจกรรม : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=38 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1567006539.jpg เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี >>> 1567006539 โครงการ “PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=37 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1567006412.jpg เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ได้จัดการอบรมตามโครงการ “PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ขึ้น >>> 1567006412 โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรฯ http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=36 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1567006240.jpg เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ได้จัดการอบรมตามโครงการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรขึ้น >>> 1567006240 พิธีเปิดโครงการ "เฝ้าระวัง ๐ ร. มส. http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=35 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1567006092.jpg เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ได้จัดโครงการ “เฝ้าระวัง 0, ร, มส.” ขึ้น >>> 1567006092 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=34 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1567005893.jpg เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม นำโดยนายนัทธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม>>> 1567005893